Petycja do Pani Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej

Skoro państwo zdecydowało się nakładać na przedsiębiorców „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające” kary finansowe, miejmy chociaż pewność, że środki finansowe pozyskane w ten sposób, zostaną przeznaczone na porządną edukację społeczną i prawdziwą współpracę nowego organu nadzoru z przedsiębiorcami i obywatelami.

Wzór petycji do pobrania (pobierz tutaj)

Wzór krótszej wersji petycji do pobrania (pobierz tutaj)

 

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych przewiduje „każdym indywidualnym przypadku skuteczne, proporcjonalne i odstraszające” administracyjne kary finansowe. Mają one być nakładane przede wszystkim na przedsiębiorców. Skoro tak, to my przedsiębiorcy, żądamy aby przychody budżetu państwa, z tytułu nakładania przez nowy organ ochrony danych osobowych, administracyjnych kar pieniężnych, były w całości przeznaczane na realizację zadania z wynikającego z art. 57. ust. 1. pkt b) RODO t.j.:

„upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem oraz rozumienie tych zjawisk. Szczególną uwagę poświęca działaniom skierowanym do dzieci

4 czerwca 2017 roku, korzystając z ePuapu, wysłałem Petycję do Ministra Cyfryzacji – Pani Anny Streżyńskiej właśnie w tej sprawie. Mam nadzieję, że w ślad za mną pójdą i inni przedsiębiorcy, ci duzi i ci mail. Bo to właśnie przedsiębiorcy i obywatele są źródłem prawie wszystkich środków budżetowych. A rządzący tylko dzielą te środki. Skoro nasze państwo zdecydowało się na tak wysokie kary, żądamy aby były one przeznaczone na jeden, konkretny cel, który będzie realizowany przez nowy organ ochrony danych osobowych.

Budowanie jednolitego rynku cyfrowego, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, wiąże się ze stosowaniem co raz to nowszych technologii informacyjnych. W związku z tym rośnie ilość i poziom zagrożeń dla obywateli w cyberprzestrzeni, od mowy nienawiści, przez wyłudzenia i kradzież pieniędzy po tzw. kradzieże tożsamości. Aby cyfryzacja mogła się dobrze rozwijać, a obywatele w szerszym zakresie mogli korzystać z technologii cyfrowych, administracja publiczna musi zbudować zaufanie obywateli do korzystania z tych technologii. Natomiast podstawą budowy zaufania jest świadomość i wiedza: jak bezpiecznie korzystać z technologii informacyjnych oraz jak korzystać z praw przysługujących osobom, których dane przetwarzane są przez dziesiątki podmiotów.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, bardzo skromnie prowadzi działania informacyjne i edukacyjne. Pomimo tego, że w ostatnim czasie widać wzrost aktywności organu na tym polu, to działania te są daleko niewystarczające. Infolinia przestała działać, obywatel, czy przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia za pomocą tak powszechnego środka komunikacji, jakim jest e-mail. Z pewnością jest to związane m.in. ze skromnymi środkami budżetowymi tego organu, co ogranicza działania na każdym polu aktywności.

Nowe unijne prawo wprowadza bardzo wysokie administracyjne kary finansowe, nie wskazując jednocześnie przedsiębiorcom żadnych konkretnych środków techniczno – organizacyjnych służących zabezpieczeniu danych osobowychTo przesunięcie odpowiedzialności dobierania odpowiednich środków zabezpieczających z państwa (ustawodawcy, właściwego ministra) na  przedsiębiorców, w pełni uzasadnia przeznaczenie środków budżetowych pochodzących z kar finansowych właśnie na działalność edukacyjną i informacyjną, na wspieranie administratorów danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki, na wsparcie inspektorów ochrony danych oraz obywateli. Społeczeństwo oczekuje, nie tylko skutecznej administracji egzekwującej prawo, ale i administracji wspierającej obywatela i przedsiębiorców.

Zachęcam do pisania petycji, w szczególności za pomocą ePUAP. Wzór został załączony (pobierz tutaj) Wzór krótszej wersji petycji do pobrania (pobierz tutaj)

. Wierzę, że Pani Minister Anna Streżyńska, widząc poparcie społeczne takiego rozwiązania, zaproponuje stosowny zapis w nowych przepisach o ochronie danych osobowych.

Tomasz Izydorczyk

redaktor naczelny i wydawca TIZYDORCZYK.PL