Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej

Publikacja Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł: Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej. Autorzy : Mariusz Jabłoński, Marlena Sakowska-Baryła, , Krzysztof Wygoda, 

Abstrakt: Monografia stanowi element dyskusji nad problematyką stosowania GDPR przez organy lub podmioty publiczne a ściśle w sferze administracji publicznej. Z uwagi na rozległość tematyki skupia się ona na kilku kluczowych problemach i zagadnieniach. Pierwszy obejmuje dopasowanie definicji administratora danych osobowych do specyfiki działania administracji publicznej. Szczególnie istotna wydaje się tu być pierwotna zdolność do realizacji wszystkich obowiązków przez administratora. Drugim jest dostosowanie przesłanek legalizujących procesy przetwarzania danych do warunków działania administracji. Trzeci problem to rzeczywisty zakres realizacji obowiązków administratora w tym jego relacje z inspektorem ochrony danych. Czwartym zagadnieniem są warunki implikujące konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zasady prawidłowej realizacji tego procesu. Ostatnie zagadnienie obejmuje wdrożenie procedur informacyjnych i komunikacyjnych, które wymaga rozwiązania wielu złożonych problemów m.in. identyfikacji wniosku i tożsamości występującego (podmiotu danych), zachowania odpowiednich terminów oraz umiejętnego rozwiązania kwestii opłat.

Treść licencji: http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/biblioteka-cyfrowa/regulamin

Pełna treść publikacji: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/100568/

Właściciel praw: © Copyright by Mariusz Jabłoński, Marlena Sakowska-Baryła, Krzysztof Wygoda

Tomasz Izydorczyk

redaktor naczelny i wydawca TIZYDORCZYK.PL