Rodo a praca zdalna – szkolenie 30.03.2023 r.

W dniu 7 kwietnia 2023 roku wejdą w życie przepisy znowelizowanego Kodeksu pracy, w szczególności nowy Rozdział II c regulujący zasady pracy zdalnej nakładający na pracodawców (administratorów danych) nowe obowiązki związane nie tylko prawem pracy ale i zasadami ochrony danych osobowych.  Zapraszam na Szkolenie online „RODO a Praca zdalna” 30 marca 2023 r. (czwartek) w godz. 9:00-16:00, które poprowadzimy wspólnie z Mirkiem Gumularzem.

Szkolenie online „RODO a Praca zdalna”
30 marca 2023 r. (czwartek) w godz. 9:00-16:00

Formularz zgłoszenia i warunki umowne / Ulotka z Programem

Cena szkolenia w szkoleniu oraz materiałów: 500 zł netto (przy 30 uczestnikach cena 400 zł netto Program szkolenie

Program szkolenie pod tym linkiem.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw dokumentów związanych z pracą zdalną m.in.:

1) procedura ochrony danych osobowych zgodnie z k.p.;
2) procedura wykorzystania własnych urządzeń pracownika;
3) upoważnienie do kontroli pracy zdalnej;
4) potwierdzenie zapoznania się z zasadami pracy zdalnej;
5) formularz danych kontaktowych niezbędnych do pracy zdalnej;
6) klauzula informacyjna dla pracownika zdalnego;
7) ocena prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy w zakresie sposobów kontroli pracy zdalnej / monitorowania bezpieczeństwa pracy zdalnej;
8) wzór formularza oceny ryzyka i oceny skutków.

20 lutego 2023 r.
Prawa autorskie do zdjęcia: /peggy_marco-1553824/

Tomasz Izydorczyk

redaktor naczelny i wydawca TIZYDORCZYK.PL