Dokumenty innych podmiotów

SABI - Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, Fundacji Panoptykon, ISSA Polska

2017-03-24
OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE WYKONYWANIE ZADAŃ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)
Autor: adw. dr Grzegorz Sibiga

Warszawa 2017, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

2017-02-21
Stanowisko Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji na potrzeby spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 21.02.2017 r.
Warszawa 2017, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

2016-07-28
ZAPYTANIE SABI z dnia 28 lipca 2016 r. dot. formułowania oświadczenia zgody oraz jej pozyskiwania (art. 172 ust. 1. Prawa telekomunikacyjnego

ODPOWIEDŹ UKE z dnia 7 października 2016 r. na pytania SABI dot. formułowania oświadczenia zgody oraz jej pozyskiwania (art. 172 ust. 1. Prawa telekomunikacyjnego)

2017-04-06
BEZPIECZEŃSTWO IT w KANCELARII. PORADNIK
Autorzy: Autorzy: Grzegorz Cenkier, Beata Janiuk, Mariusz Juszczyk, Michał Hornowski, Beata Marek, Maksymilian Michalski, Kamil Pszczółkowski, Adam Ziaja
Warszawa 2017, ISSA Polska

2017-10
NOWA FILOZOFIA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH: od oceny ryzyka do spójnej strategii w organizacji
Autorzy: Katarzyna Szymielewicz, Anna Walkowiak
Warszawa 2017, Fundacja Panoptykon

2016-04-19
ZABAWKI WIELKIEGO BRATA CZYLI KRÓTKI PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH, KTÓRE POMAGAJĄ PAŃSTWU KONTROLOWAĆ OBYWATELI
Autorzy: Wojciech Klicki, Jędrzej Niklas, Katarzyna Szymielewicz, Anna Walkowiak
Warszawa 2016, Fundacja Panoptykon