Dokumenty organów zagranicznych

Gr. Robocza art. 29, Europejska Rada Ochrony Danych, Europejski Inspektor Ochrony Danych, ICO (Wielka Brytania), CNIL (Francja),

2018-07-03 Guidance on the use of cookies and similar technologies 1.0
2018-05-25 
Key definitions What is personal data v1.0.62 (link eng.)
2018-05-25 Accountability and governance Documentation v1.0.65 (link eng.)
2018-03-19 Sample LIA template 20180319 v.1 (link eng.)
2018-03-22 Detailed guidance on children and the GDPR v1.0.118 (link eng.)
2018-03-22 
Lawful basis for processing Legitimate interests v1.0.0. (link eng.)
2018-03-22 
Lawful basis for processing – Consent v1.0.65 (link eng.)
2018-03-22 
Accountability and governance – DPIAs v1.0.77 (link eng.)
2018-01-25 Anonymisation: managing data protection risk code of practice

2017-09-04 
Big data, artificial intelligence, machine learning and data protection v. 2.2 (link eng.)
2017-04-06 Feedback request – profiling and automated decision-making (link eng.)
2017-03-02  Consultation: GDPR consent guidance (link eng.)
Stosowanie przepisów krajowych i Dyrektywy 95/45
2014-04-26 Deleting Personal Data (link eng.) / Usuwanie danych osobowych (link pol. – tłumaczenia autorskie)
2014-02-25 Conducting privacy impact assessments code of practice (link eng.)
2012-12-12 Determining what information is ‘data’ for the purposes of DPA for the purposes of DPA (link eng.)

WP260 2018-04-11 rev. 1 Guidelines on transparency under Regulation 2016/679 (link eng.)
WP260 2017-11-29 Guidelines on transparency under Regulation 2016/679 (link eng.) Wytyczne dotyczące przejrzystości na mocy rozporządzenia 2016/679 (link pol.)
WP259 2017-11-28 Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 (link eng.)
WP253 2017-10-03 Guidelines on the application and setting of administrative fines for the purposes of the Regulation 2016/679 (link eng.)
WP251 2018-02-06 rev. 1 Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 (link eng.) Wytyczne w sprawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach i profilowania do celów rozporządzenia 2016/679/UE (link pol.)
WP251 2017-10-03
 
Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 (link eng.)
WP250 2017-10-03 Wytyczne w sprawie powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych na mocy rozporządzenia 2016/679 (link pol.) Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679 (link eng.)
WP249 2017-06-08 Opinion 2/2017 on data processing at work (link eng.)
WP248 rev.01 2017-10-04 Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 (link eng.)
Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679 (link pol.)
WP248 2017-04-05 Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679 (link pol.Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 (link eng.)
WP247 2017-04-04 Opinion 01/2017 on the Proposed Regulation for the ePrivacy Regulation (2002/58/EC) (link eng.)
WP244 rev.01 2017-04-05 Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego – rev.01 (link pol.)
WP244 2016-12-13 Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego  (link pol.)
Guidelines for identifying a controller or processor’s lead supervisory authority  (link eng.WP244 ANNEX II – Frequently asked questions (link eng.)
WP242 rev.01 2017-04-05 Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych – rev.01 (link pol.)
WP242 2016-12-13 Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych (link pol.Guidelines on the right to „data portability” (link eng.WP242 ANNEX – Frequently asked questions (link eng.)
WP217 2014-04-09 Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Art. 7 of Directive 95/46/WE (link eng.) Opinia 6/2014 w sprawie pojęcia prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych na mocy artykułu 7 dyrektywy 95/46/WE (link pol.)

WP203 2013-04-02
 
Opinion 03/2013 on purpose limitation (link eng.)
WP187 2011-07-13 Opinia 15/2011 w sprawie definicji zgody (link pol.Opinion 15/2011 on the definition of consent (link eng.)

WP260 2018-04-11 rev. 1 Guidelines on transparency under Regulation 2016/679 (link eng.)
WP260 2017-11-29 Guidelines on transparency under Regulation 2016/679 (link eng.) Wytyczne dotyczące przejrzystości na mocy rozporządzenia 2016/679 (link pol.)
WP259 2017-11-28 Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 (link eng.)
WP253 2017-10-03 Guidelines on the application and setting of administrative fines for the purposes of the Regulation 2016/679 (link eng.)
WP251 2018-02-06 rev. 1 Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 (link eng.) Wytyczne w sprawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach i profilowania do celów rozporządzenia 2016/679/UE (link pol.)
WP251 2017-10-03
 
Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 (link eng.)
WP250 2017-10-03 Wytyczne w sprawie powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych na mocy rozporządzenia 2016/679 (link pol.) Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679 (link eng.)
WP249 2017-06-08 Opinion 2/2017 on data processing at work (link eng.)
WP248 rev.01 2017-10-04 Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 (link eng.)
Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679 (link pol.)
WP248 2017-04-05 Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679 (link pol.Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 (link eng.)
WP247 2017-04-04 Opinion 01/2017 on the Proposed Regulation for the ePrivacy Regulation (2002/58/EC) (link eng.)
WP244 rev.01 2017-04-05 Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego – rev.01 (link pol.)
WP244 2016-12-13 Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego  (link pol.)
Guidelines for identifying a controller or processor’s lead supervisory authority  (link eng.WP244 ANNEX II – Frequently asked questions (link eng.)
WP242 rev.01 2017-04-05 Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych – rev.01 (link pol.)
WP242 2016-12-13 Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych (link pol.Guidelines on the right to „data portability” (link eng.WP242 ANNEX – Frequently asked questions (link eng.)
WP217 2014-04-09 Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Art. 7 of Directive 95/46/WE (link eng.) Opinia 6/2014 w sprawie pojęcia prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych na mocy artykułu 7 dyrektywy 95/46/WE (link pol.)

WP203 2013-04-02
 
Opinion 03/2013 on purpose limitation (link eng.)
WP187 2011-07-13 Opinia 15/2011 w sprawie definicji zgody (link pol.Opinion 15/2011 on the definition of consent (link eng.)