Dokumenty organów polskich

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (przed 25.05.2018 r.), Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ministra Cyfryzacji i innych ministrów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie

2018-01-04
Wniosek GIODO do KIRP w sprawie dopuszczalności łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego z funkcją ABI/IOD
Odpowiedź Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia 5 kwietnia 2018 r.
Wniosek GIODO do NRA w sprawie dopuszczalności łączenia wykonywania zawodu adwokata z funkcją ABI/IOD
Odpowiedź Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 marca 2018 r.

2017-12
Jak rozumieć podejście oparte na ryzyku cz. 1
Jak rozumieć podejście oparte na ryzyku cz. 2
Poradnik RODO
Autor: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Warszawa, 2017, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2017-07-05
Informacja GIODO o przetwarzaniu i dostępie do danych geolokalizacyjnych
W dniu 5 lipca 2017r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedstawił na forum sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii informacje w zakresie przetwarzania i udostępniania danych geolokalizacyjnych.

2017 maj/czerwiec
ROK DO RODO – SPRAWDZIAN GOTOWOŚCI
1. REFORMA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (2017-05-26)
2. NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (2017-05-30)
3. ZAKRES PRZETWARZANYCH INFORMACJI (2017-05-30)
4. NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE (2017-05-31)
5. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (2017-06-01)
6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (2017-06-02)
7. ZABEZPIECZENIA (2017-06-05)
8. DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH (2017-06-06)
9. PRIVACY BY DESIGN I PRIVACY BY DEFAULT (2017-06-07)
10. OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY (2017-06-08)
11. DANE OSOBOWE DZIECI (2017-06-09)
12. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OPARTE NA PROFILOWANIU (2017-06-12)
13. NARUSZENIE OCHRONY DANYCH (2017-06-13)
14. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (OBECNIE ABI) (2017-06-14)
Autor: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Warszawa, 2017, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2017-02-01
WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW ABI, PRZYSZŁEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, W ŚWIETLE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Autorzy: dr Edyta Bielak-Jomma, Piotr Drobek, Dorota Krajewska-Kekusz, Monika Młotkiewicz, dr Maciej Kawecki, Tomasz Soczyński, dr inż. Andrzej Kaczmarek, Katarzyna Hildebrandt, Warszawa 2016, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2019-01-23
Objaśnienia prawne DALSZE GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE U PRACODAWCY PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI
Autorzy: Minister Cyfryzacji, Warszawa 2019, Ministerstwo Cyfryzacji

2018-11
RODO Poradnik dla sektora FinTech
Autorzy: Minister Cyfryzacji, Warszawa listopad 2018, Ministerstwo Cyfryzacji

2017-12-15
RODO Informator
Autorzy: Minister Cyfryzacji, Warszawa 2017, Ministerstwo Cyfryzacji

2017-09-13
Ustawa o ochronie danych osobowych – projekt
Uzasadnienie do ustawy o ochronie danych osobowych
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych – OSR
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
Uzasadnienie do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – OSR
Autorzy: Minister Cyfryzacji
Warszawa 2017, Ministerstwo Cyfryzacji

2017-07-04
OPINIA PRAWNA w przedmiocie dopuszczalności używania w jednostkach administracji publicznej rozwiązania chmurowego w modelu SaaS wspierającego komunikację wewnętrzną i zarządzanie dokumentami na potrzeby wykorzystania technologii Exchange/SharePoint/Office 365 w zakresie prac wewnętrznych i projektów ministerstwa
Autor: Maruta Wachta sp. j. Warszawa 2017, Ministerstwo Cyfryzacji

2017-02-01
PROJEKT USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
WPROWADZENIE DO PROJEKTU CZĘŚCI PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Autorzy: Minister Cyfryzacji, Warszawa 2016, Ministerstwo Cyfryzacji

2016-10-07
ZAPYTANIE SABI z dnia 28 lipca 2016 r. dot. formułowania oświadczenia zgody oraz jej pozyskiwania (art. 172 ust. 1. Prawa telekomunikacyjnego)

ODPOWIEDŹ UEK z dnia 7 października 2016 r. na pytania SABI dot. formułowania oświadczenia zgody oraz jej pozyskiwania (art. 172 ust. 1. Prawa telekomunikacyjnego)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
2021-05-05
Wyrok z dnia 5 maja 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 2222/20 w sprawie Głównego Geodety Kraju

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
2021-05-12
Wyrok z dnia 13 maja 2021 r. sygn. akt II SA/Wa 2129/20 w sprawie SGGW