Kary RODO

Zestawienie kary finansowych nałożonych przez Prezesa UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 58 i 83 RODO nakłada finansowe kary administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia ROOD. Poniżej zostało przestawione zestawienie na podstawie informacji ze trony internetowej https://uodo.gov.pl/ oraz doniesień medialnych.

ZSPR.421.2.2019 2019-09-10 Morele.net 2.830.410,00 zł 660.000 EUR art. 5 ust. 1 lit. a) lit. f), art. 5 ust 2, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 32 ust. 1 lit. b, lit. d, art. 32 ust. 2
ZSPR.440.43.2019 2019-04-25 Dolnośląski Związek Piłki Nożnej 55.750,50 zł 13.000 EUR art. 5 ust. 1 lit. f), art. 32 ust. 1 lit. b), art. 32 ust. 2
ZSPR.421.3.2018
II SA/Wa 1030/19
z 2019-12-11 WSA w Warszawie
2019-03-15 Bisnode sp. z o.o. 94.470,00 zł 220.000 EUR art. 14 ust. 1-3
ZSPR.421.7.2019 2019-10-16 ClickQuickNow sp. z o.o. 201.559,50 zł 47.000 EUR art. 5 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 1 lit. b), art. 24 ust. 1
ZSPU.421.3.2019 2019-10-18 Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego 40.000,00 zł 9.400 EUR art. 5 ust. 1 lit. a), e) i f), art. 5 ust. 2, art. 28, art. 30 ust. 1 lit. d) i f), art. 32
? 2019 wspólnota mieszkaniowa                  1.973,00 zł 460 EUR ?
? 2019 spółka zarządzająca nieruchomościami                   8.148,00 zł                   1.900 EUR ?
? 2019 agencja ochrony osób i mienia                30.019,50 zł                    7.000 EUR ?
ZSPR.421.19.2019 2020-03-09 Vis Consulting sp. o.o. 20.000,00 zł 4673,56 EUR art. 31 w związku z art. 58 ust. 1 lit. e oraz lit. f)
DKE.561.1.2020 2020-07-10 East Power sp. z o.o.  15.000,00 zł 3505,16 EUR art. 58 ust. 1 lit. e)
suma:
4.146.331,00 zł
966.939,00 EUR
nr dec data decyzji administrator wysokość kary w PLN wysokość kary w EUR naruszone przepisy

 

01. Decyzja ZSPR.421.2.2019 – Morele.net
02. Decyzja ZSPR.440.43.2019 – DZPN
03. Decyzja ZSPR.421.3.2018 – Bisnode
04. Decyzja ZSPR.421.7.2019 – ClickQuickNow
05. Decyzja ZSPU.421.3.2019 – Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego

10. Decyzja ZSPR.421.19.2019 – VisConsulting
11. Decyzja DKE.561.1.2020 – East Power

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-12

Polecam stronę internetową www.enforcementtracker.com, na której można przejrzeć sobie zestawienie kart nakładanych przez wszystkie organu UE.