Prawa autorskie

Całość opracowań własnych (jeśli nie zostało wskazane inaczej w poszczególnym dokumencie) jakie umieszczam na niniejszej stronie udostępniam na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0). 

Wolno:
Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie
Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.
Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.
Pełna treść licencji pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl