Redakcja

Redakcja

TIZYDORCZYK.pl

Czasopismo wydawane w formie elektronicznej. Wpisane zostało do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem 3632 w dniu 20 lutego 2017 r. (sygn. akt I Ns.Rej.Pr 23/17)

WYDAWCA:
TI-KONSULTING Tomasz Izydorczyk
ul. Botaniczna 2/7 60-586 Poznań
NIP 781-169-06-63 | REGON 634521142

REDAKCJA:
TI-KONSULTING Tomasz Izydorczyk
ul. Botaniczna 2/7 60-586 Poznań NIP 781-169-06-63
NIP 781-169-06-63 | REGON 634521142

REDAKTOR NACZELNY:
Tomasz Izydorczyk

ZAKŁAD WYKONUJACY DRUK PRASOWY:
(hostingodawca, zgodnie z art. 27. ust. 1 pkt 4) Prawa prasowego)
zenbox sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa