sektor publiczny

Blog

10 tys. kary za zagubienie nieszyfrowanego pendrive’a

Administrator nie zabezpieczał służbowych nośników z danymi, a jedynie polecił swoim pracownikom, by sami to robili. Nośnik został zgubiony więc Prezes UODO decyzją nr DKN.5131.22.2021 z 13 lipca 2021 r. nałożyły karę 10 tys. PLN kary na Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu za naruszenie przepisów art. 5 ust. 1 lit. f), art. 24 ust. 1 art. 25 ust. 1, art. 32 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 32 ust. 2 RODO.

IV Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych

Moje wystąpienie w dniu 5 listopada 2021 r.

„Monitoring wizyjny w gospodarce odpadami” 9:45-10:30

  • praktyka stosowania monitoringu wizyjnego w gospodarce odpadami
  • ryzyka dla podmiotów danych związane ze stosowaniem monitoringu
  • wizyjnego w gospodarce odpadami
  • legalność – czy monitoring wizyjny w gospodarce odpadami jest legalny i pod jakimi warunkami