Kontakt


Pobierz mój klucz publiczny PGP do zaszyfrowania wiadomości oraz na stronie pgp.mit.edu 0x357D529B

Tomasz Izydorczyk
Korespondencja: skr. pocz. nr 34, 60-955 Poznań 37
Siedziba: ul. Botaniczna 2/7, 60-586 Poznań
NIP 781-169-06-63 | REGON 634521142