Biblioteka

Praca zdalna. Aspekty prawa pracy, BHP, IT, RODO i HR
red. Łukasz Prasołek
mgr inż. Natalia Cymerman, dr Anna Dolot, dr Mirosław Gumularz, Tomasz Izydorczyk, Patrycja Kozik, Jarosław Sawicki
Wydawnictwo Wolters Kluwer sp. z o.o., Warszawa 2023

Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej
Marlena Sakowska – Baryła
Wydawnictwo Wolter Kluwer sp. z o.o., Warszawa 2020, ISBN 978-83-8223-161-8

Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży
red. M. Gumularz, P. Kozik
Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o., Warszawa 2019, ISSN: 978-83-8158-235-3

Kwartalink ABI-EXPERT
Redaktor naczelna: Marlena Sakowska-Baryła
Wydawnictwo: PRESSCOM Sp. z o.o. / Wrocław

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz
Autorzy: Marlena Sakowska-Baryła Autorzy: Marta de Bazelaire de Ruppierre, Bogdan Fischer, M. Górski, Arleta Nerka, Krzysztof Wygoda
Wydawnictwo: C.H.Beck sp. z o.o. / Warszawa 2018 r.

Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz
Autorzy: Paweł Litwiński (red.)
Autorzy: Paweł Barta, Maciej Kawecki
Wydawnictwo: C.H.Beck sp. z o.o. / Warszawa 2018 r.

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz
Autorzy (red): Edyta Bielak-Jomaa, dr Dominik Lubasz
Autorzy: Magdalena Kuba, , Witold Chomiczewski, , Joanna Łuczak, Michał Czerniawski, Urszula Góral, Piotr Drobek, Paweł Makowski, Natalia Zawadzka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. / Warszawa 2018 r.

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
Autor: Mirosław Gumularz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. / Warszawa 2018 r.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
Autorzy (red): Bogdan Fischer, Marlena Sakowska-Baryła
Autorzy: A. Gryszczyńska, A. Błaszczyńska, A. Nerka, A. Mednis, J. Kurek, K. Wygoda, M. Kawecki, M. Górski, M. Więckowska, M. Krzysztofek, M. Mazewski, M. Gumularz, P. Fajgielski, P. Siemieniak, U. Stańczak, W. Kuberska.
Wydawnictwo: PRESSCOM Sp. z o.o. / Wrocław 2017 r.

Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Autor: dr Maciej Kawecki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. / Warszawa 2017 r.

Vademecum ABI. Część II – Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych
Autor (red): Maciej Kołodziej
Autorzy: Tomasz IZYDORCZYK, adw. Michał KLUSKA, Marcin SOCZKO, Mariusz TRAJFACKI, Szymon TYNIEC, LL.M. Grzegorz WIANO
Wydawnictwo: C.H.Beck sp. z o.o. / Warszawa 2017 r.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia
Autorzy (red): Maciej Kawecki, Tomasz Osiej
Autorzy: Marta Bargiel – Kaflik, Maciej Chodorowski, Marcin Cwener, Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Ewa Laskowska, Katarzyna Morawska, Jędrzej Sokół, Marek Świerczyński, Paulina Wirska, Łukasz Zięba
Wydawnictwo: C.H.Beck sp. z o.o. / Warszawa 2017 r.

Publikacje, które dotyczą starych przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.

Ochrona danych osobowych. Komentarz
Autorzy: Janusz Barta , Paweł Fajgielski , Ryszard Markiewicz

Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji
Autor (red.): Maciej Kołodziej
Autorzy: Michał Kluska, Grzegorz Wanio
Przedmowa: Paweł Litwiński
Wydawnictwo: Wydawnictwo: C.H.Beck sp. z o.o. / Warszawa 2016 r.

Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji
Autor: Grzegorz Sibiga
Wydawnictwo: PRESSCOM sp. z o.o. / Wrocław 2015 r.

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
Autorka: Marlana Sakowska – Baryła
Wydawnictwo: PRESSCOM sp. z o.o. / Wrocław 2015 r.

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz(wydanie 4)
Autor: Paweł Barta, Paweł Litwiński
Wydawnictwo: C.H.Beck sp. z o.o. / Warszawa 2016 r.