wyroki

Blog

ABI skazany w sądzie karnym za wykonywanie zadań nie-ABI

Radny sporządza oświadczenie majątkowe i składa je na ręce Przewodniczącego Rady, ten przekazuje oświadczenie Sekretarzowi, który z kolei podaje je dalej swojemu zastępcy – Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i ABI w jednej osobie, a on następnie oddaje zebrane oświadczenia majątkowe informatykowi celem publikacji w BIP. Informatyk publikuje w BIP oświadczenie Radnego z załącznikiem, w którym są adresy nieruchomości Radnego. Prokurator oskarża, a sąd skazuje K. – pełniącego funkcję ABI.

orzeczenia sądów