GIODO

Blog

Niezwłocze załatwianie spraw przez GIODO

Jak działa organ do spraw ochrony danych osobowych w Polsce czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Na przykładzie mojej skargi, chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw, ale nie nikogo obrażać. Moim celem jest pokazanie, że potrzebne są gruntowe zmiany w pracy, w organizacji i sposobie podejścia do obywateli przez nowy organ – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych