osobiste

Blog

Niezwłocze załatwianie spraw przez GIODO

Jak działa organ do spraw ochrony danych osobowych w Polsce czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Na przykładzie mojej skargi, chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw, ale nie nikogo obrażać. Moim celem jest pokazanie, że potrzebne są gruntowe zmiany w pracy, w organizacji i sposobie podejścia do obywateli przez nowy organ – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Blog

Dlaczego wszedłem na ścieżkę dziennikarską?

Obserwując zmieniający się świat, pędzących ludzi i rozwój technologii, coraz częściej zastanawiam się dlaczego się nie rozumiemy? My, ludzie. Kwestie różnic pokoleniowych, kulturowych, wiekowych i innych oczywistych pomijam. Ale dostrzegam problem jakości edukacji, jakości informacji i sposobów  ich przekazywania. Ile mogę, tyle staram się, pogłębiać swoją wiedzę, zdobywać nowe informacje, weryfikować swoje opinie i stanowiska. A jednym ze sposób na to, jest pisanie, tworzenie treści, które zmuszają do refleksji, do analizy i zagłębiania się w istotę rzeczy. Poszukiwanie informacji z zachowaniem szczególnej staranności i rzetelności.