O BLOGU

Blog i nie tylko, o ochronie danych osobowych

Blogów o tej tematyce jest całe mnóstwo. Dla mnie jednak jest to miejsce, gdzie zbieram ważne informacje, dokumenty, linki dotyczące ochrony danych osobowych. Tutaj wypowiadam się (w formie działalności dziennikarskiej) o szeroko rozumianym prawie do prywatności, jako istotnej części praw podstawowych człowieka.

Aktualne komentarze, trochę treści, trochę polemiki z innymi, z instytucjami, a przede wszystkimi merytoryczny wyraz tego co się dzieje w tej nowej dziedzinie jaką jest ochrona danych osobowych.

Jeśli w jakimś wydarzeniu biorę udział to dlatego, że zostałem zaproszony jako prelegent albo jako uczestnik z jakiś powodów uznaję, że warto w tym konkretnym wydarzeniu wziąć udział, a czasami chcę się spotkać z uczestnikami bo się znamy i dzielimy się doświadczeniem i wiedzą.

Biblioteka, to zbiór najważniejszych pozycji, jakie trzeba znać, aby być na bieżąco i na pewnym, określonym poziomie wiedzy w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Polecam to, co sam przeczytałem, zakupiłem, a z uwagi na autorów warto. 

Kompetencje w zakresie rozporządzenia (UE) 2016/679 („RODO”)
liczone od 25 maja 2018 r.

przeanalizowanych systemów IT

godzin zrealizowanych szkoleń / wykładów

Aktualizacja 2022-06-01

ilość godzin poświęconych na edukację własną

redakcja

Chcesz się ze mną skontaktować bezpiecznie?

Mój klucz publiczny PGP: 0x357D529B na stronie http://pgp.mit.edu/